انواع سیمان

نامواحدنوع بسته بندیقیمت ( تومان )
سیمان تیپ 3تستلمینت(برزنتی)114,000
  سیمان تیپ 2 تهرانتنلمینت(برزنتی)122,000
  سیمان تیپ۵ تهرانتنلمینت(برزنتی)114,000
  سیمان پزولان ویژه (جدید)تنپاکتی(لمینت)103,000
  سیمان بنایی (جدید)تنلمینت(برزنتی)100,000
  سیمان پزولانی تهرانتنلمینت(برزنتی)104,000
  سیمان تیپ ۱ تهرانتنفله (بونکر)97,000
  سیمان تیپ ۲ تهرانتنفله (بونکر)96,000
  سیمان تیپ 5 تهرانتنفله (بونکر)98,000
  سیمان پزولانی تهرانتنفله (بونکر)86,000
  سیمان تیپ 1 آبیکتنپاکتی(کاغذ)112,000
  سیمان تیپ 2 آبیکتنفله (بونکر)117,000
  سیمان سفید ارومیهتنپاکتی(لمینت) بدون حمل193,000
  سیمان تیپ ۱ ساوهتنلمینت (برزنتی)117,000
  سیمان تیپ ۲ ساوهتنلمینت (برزنتی)116,000
  سیمان پزولانی ساوهتنلمینت (برزنتی)112,000
  سیمان تیپ ۲ ساوهتنفله (بونکر)101,000
  سیمان سفید۲۵کیلوییتنلمینت (برزنتی)198,000
  سیمان سفید ۵۰ کیلوییتنلمینت (برزنتی)194,000
  سیمان تیپ۲ جاجرودتنلمینت (برزنتی)116,500
  سیمان تیپ ۲ شمالتنلمینت (برزنتی)116,500
  سیمان تیپ ۲ جاجرودتنفله (بونکر)101,000
  سیمان سفید دماوند ۵۰kgتنلمینت(برزنتی)187,500
  سیمان تیپ 2 نایینتنلمینت(برزنتی)112,000
  سیمان سرباره نائینتنلمینت(برزنتی)109,000
  سیمان تیپ 2 نایینتنفله (بونکر)96,000

انواع گچ

نامواحدنوع بسته بندیقیمت ( تومان )
  گچ سیوا اسپندارتن---61 دلار
  گچ ساتن اسپندارتن---81 دلار
  گچ گیپتون اسپندار 30kgگونیگونی5,000
  گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانهگونیگونی2,320
  گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانهگونیگونی1,950
  گچ سمنان آریان ۴۰kgگونیگونی2,500
  گچ سمنان زمرد ۴۰kgگونیگونی2,500
  گچ ساوه طلایی ۴۰kgگونیگونی3,000
  گچ سارالیت ۴۰kgگونیگونی2,850
  گچ سارالیت ۳۳kgگونیگونی2,600
  گچ جبل ۴۰kgگونیگونی2,750
  گچ جبل ۳۳kgگونیگونی2,800
  گچ کناف ۴۰kgگونیگونی2,950
  گچ ساران ۴۰kgگونیگونی2,900
  ایران گچ ۳۳kgگونیگونی2,750
  گچ سمنان نوع ۱گونیگونی2,600
  گچ جبل متین بدون کرایهگونیگونی2,200
  گچ سمنان حریر بدون کرایهگونیگونی2,450
  گچ سینا بدون کرایهگونیگونی1,950
  گچ سمنان جمگونیگونی2,550
  گچ بتگیبس ۳۰kgگونیگونی5,200

انواع دیوارگچی و پانل گچی

نامواحدنوع بسته بندیقیمت ( تومان )
  دیوارگچی ساوهمتر مربعمتر مربع7,500
  دیوار گچی نویدمتر مربعمتر مربع7,000
  دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل)متر مربعمتر مربع6,500
  پانل گچی ساوهقالبقالب3,500
  پانل گچی نویدقالبقالب3,400
  پانل گچی کاوهقالبقالب3,400

انواع آجر فشاری و بهمنی

نامواحدنوع بسته بندیقیمت ( تومان )
  آجر فشاری کوره ای(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰68,000
  آجر فشاری ماشینی(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰62,000
  آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)دانه ای۵*۱۰*۲۰120
  آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵115
  آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۹*۱۸٫۵95
  آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵105
  آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۱۰*۱۹85
  آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)دانه ای۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵220
  آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵230
  آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۴*۱۰*۲۱٫۵240

انواع آجر سفال تیغه

نامواحدنوع بسته بندیقیمت ( تومان )
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت310
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت440
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت300
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار425
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار510
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار440
  آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای۵*۱۰*۲۰120
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۱۰*۲۰*۲۰145
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰205
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰140
  آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵115
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۰*۲۰*۲۰130
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰190
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰130
  بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای۴۰*۲۵1,100
  سفال تیغه طرح فومدانه ای۱۰*۲۰*۲۵340
  آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵105

انواع بلوک تیغه

نامواحدنوع بسته بندیقیمت ( تومان )
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۱۰*۲۰*۴۰1,250
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰1,400
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۷*۲۰*۴۰1,050
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای۱۰*۲۰*۴۰750
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای۱۵*۲۰*۵۰1,050
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای۷*۲۰*۴۰750
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۰*۲۰*۴۰650
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰850
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۷*۲۰*۴۰650

انواع شن و ماسه

نامواحدنوع بسته بندیقیمت ( تومان )
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6تنفله ( ویژه بتن )16,000
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7تنفله ( ویژه بتن )17,000
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7تنفله ( ویژه بتن )16,500
  ماسه ۱ بار شسته مخلوطتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )15,000
  ماسه شکسته خورده سنگتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )14,000
  ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسهتنفله ( ویژه بنایی )13,000
  شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن و سنگ )13,500
  شن نخودی ۱٫۵٫۰تنفله ( ویژه بتن )14,000
  شن بادامی ۲٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن )15,500
  شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودیتنفله ( ویژه بتن )14,000
  بلوکاژ سنگ دانه بندی شدهتنفله ( ویژه مقاومت پی )25,000