مشاوره ها

مشارکت در ساخت

بادراختیارداشتن مجموعه مجهز و دفترفنی با مهندسین کارآزموده وتوان اجرایی بالا , بهترین انتخاب برای مشارکت , درساخت ملک شماهستیم.

پیش فروش واحد های خیابان دردشت آغاز شد.

تماس با کارشناسان مسکن سازان نقش جهان :00000-00000.

تماس با کارشناسان املاک ملت

تماس با کارشناسان مسکن سازان املاک ملت:00000-00000.